Registrul proiectelor de hotarâri

253
2020-01-20
Aprobarea modific?rii Hot?rârii Consiliului Local al Comunei ?oldanu nr. 21 din 25 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare
Primarul Comunei ?ol
254
20-01-2020