Registrul proiectelor de hotarâri

6855
2019-11-29
Aprobarea Planului de ac?iuni sau de lucr?ri de interes local pe anul 2020, privind repartizarea orelor de munc? pentru persoanele apte de munc? beneficiare de ajutor social
Primar
6856
29-11-2019
2019-12-09