Subiect: Primăria SOLDANU și GPDR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament al Uniunii Europene și, din 25 mai 2018, se aplică tuturor organizațiilor/instituțiilor care colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor UE.

Ca unitate responsabilă și orientată spre viitor, Primăria SOLDANU recunoaște la niveluri înalte necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și se a asigura că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale beneficiarilor noștri, ale angajaților și ale altor părți interesate.

Angajamentul față de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile superioare ale unității și va fi demonstrat prin intermediul politicilor relevante și prin furnizarea de resurse adecvate pentru stabilirea și dezvoltarea unor controale eficiente privind protecția datelor și securitatea informațiilor.

În cadrul îndeplinirii obligațiilor noastre legale, am implementat un program cuprinzător pentru a înțelege și valida utilizarea datelor noastre personale și pentru a confirma temeiul legal al procesării noastre.

O politică de confidențialitate (Privacy Policy) actualizată este disponibilă atât în format scris, cât și în format electronic și va fi comunicată în cadrul unității tuturor salariaților și părților terțe interesate.

De asemenea, ne vom asigura că o revizuire sistematică a performanței programului de conformitate este efectuată în mod constant pentru a ne asigura că obiectivele acestuia sunt îndeplinite și că problemele principale sunt identificate și remediate.

Acolo unde necesar, va fi folosită o analiză de impact asupra protecției datelor cu caracter personal, care este în linie cu cerințele și recomandările GDPR.

Managementul de risc va fi implementat la mai multe niveluri ale unității, incluzând:

  • Analiza riscurilor datelor personale pe care le colectăm și prelucrăm
  • Analiza regulate a riscului de securitate a informații în zone specifice operaționale
  • Analiza riscului ca parte a schimbării managementului de proces

Încurajăm toți angajații și alte părți interesate să se asigure că aceștia își vor juca rolul în respectarea constantă a Regulamentului GDPR și în îndeplinirea obiectivelor noastre de securitate a informațiilor.

Cu sinceritate,

Primar,

Iulian GEAMBASU

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Reclamatie Administrativa-Model_Raspuns Negativ_Legea544_2001

Reclamatie Administrativa-Model_Lipsa Raspuns_Legea544_2001